Vilkår & betingelser ؜ ؜ ؜ ؜

VILKÅR FOR ANVENDELSE

På grund af de forskellige muligheder og risici, når du bruger internettet, har vi oprettet brugervilkår (i de følgende "Vilkår") for at beskytte brugerne af vores websted og os. Du accepter vilkårene, når du bruger vores website. ؜


Generelle begrænsninger for anvendelse

Du accepterer hermed: ؜ ؜ ؜

  • ikke at distribuere nogen del af eller dele af virksomhedens webside i et medie uden vores forudgående skriftlige tilladelse;
  • ikke at få adgang til indhold, der er gjort tilgængeligt på vores webside, via en anden teknologi eller andre midler end dem, der leveres af vores webside, eller andre midler, som vi udtrykkeligt kan udpege til dette formål; ؜
  • ikke at ændre nogen del af vores webside eller noget af indholdet; ؜؜ ؜
  • ikke at (eller forsøge at) omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre eventuelle sikkerhedsrelaterede funktioner på webstiden eller funktioner, der (i) forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold eller (II), håndhæver begrænsninger i brugen af websiden eller det indhold, der er tilgængeligt på websiden.
  • ikke at bruge vores webside til kommercielle og forretningsmæssige formål; ؜ ؜ ؜
  • ikke at downloade permanent eller midlertidigt, kopiere, gemme eller videredistribuere noget indhold på vores webside.

Ophavsret og andre immaterielle ophavsrettigheder ؜

Vi er - hvis ikke udtrykkeligt angivet på anden måde - ejeren eller autoriseret bruger af alle tilgængelige oplysninger på vores websted, herunder, men uden begrænsning, tekst, scripts, billeder, grafik, grafiske gengivelser, billeder, lyd- og videofiler samt interaktive funktioner (i følgende "indhold"). Alt indhold er enten ejet af eller licenseret af os, og er underlagt ophavsret, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder for os eller vores licensgivere. Alle tredjeparts varemærker, der findes på vores websted, er varemærker tilhørende deres respektive ejere. ؜ ؜ ؜

Indhold må ikke downloades, kopieres, gengives, distribueres, overføres, transmitteres, vises, sælges, licenseres, ændres, genbruges, tilegnes, anvendes eller på anden måde udnyttes til offentlige eller kommercielle formål eller overhovedet uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i og til indholdet.

Enhver krænkelse af vores ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, herunder rettigheder ejet af tredjemand, kan føre til, at civile eller strafferetlige sager indledes mod dig. ؜ ؜

Ansvar

Vi giver dig de mest aktuelle, korrekte og klart udtrykte oplysninger, som er mulige. Ikke desto mindre kan der opstå utilsigtede fejl i oplysningerne. Vi fraskriver os især ethvert ansvar for typografiske fejl og for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af oplysningerne på vores webside. ؜ ؜

De oplysninger og data, der stilles til rådighed på vores webside, kan ændres fra tid til anden uden varsel. De services, oplysninger og data, der stilles til rådighed på vores webside, leveres "som de er" uden garantier af nogen art. ؜ ؜

I det omfang links eller henvisninger til tredjeparts websteder findes på vores webside, frasiger vi os ethvert ansvar for oplysninger, kommunikation eller materiale, der er tilgængeligt på sådanne linkede websider, eller på noget link, indeholdt i en linket webside. Vi erklærer, at vi ikke nødvendigvis deler indhold og/eller udtalelser fra nogen tredjepart, der er indeholdt i et linket websted. ؜

Ved at bruge vores webside påtager du dig alle risici, forbundet med brugen af dette webside, herunder enhver risiko for din computer, software eller data, der beskadiges af en virus, software, eller enhver anden fil, der kan overføres eller aktiveres via vores webside eller din adgang til det. ؜

Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for ulovlig brug af selskabets webside og kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen overtrædelse af tredjeparts rettigheder. ؜ ؜ ؜ ؜ ؜

Med undtagelse af skader, der opstår på grund af vores intention eller grov uagtsomhed, er virksomheden ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte særlige, hændelige skader eller følgeskader, herunder, men uden begrænsning, tabt fortjeneste, afbrydelse af forretningsprocesser eller overtrædelse af software eller elektroniske data, der udspringer af, eller på nogen måde er forbundet med, brugen af selskabets webside.؜ ؜

Personoplysninger؜؜ ؜

I forbindelse med personlige og virksomhedsrelaterede Data er Virksomhedens retningslinjer for databeskyttelse gældende.

Øvrigt ؜ ؜ ؜

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. ؜

© 2016 Spectrum brands, Inc. ؜ ؜ ؜